plus minus sports betting
  • Home
  • ชุดและอุปกรณ์ดับเพลิง

ชุดและอุปกรณ์ดับเพลิง

ถังอัดอากาศ หรือ ภาชนะรับแรงดัน (pressure vessel) ตรวจสอบอะไรบ้าง หาศูนย์บริการได้ที่ไหน

วันนี้ เรามาทบทวนข้อบังคับจาก ราชกิจจานุเบกษาในส่วนของ ภาชนะรับความดัน ซึ่งมีข้อกำหนดไว้ชัดเจนว่าต้องมี การควบคุม ทดสอบความปลอดภัย

อ่านเพิ่มเติม »

DRD คืออะไร

DRD หรือ Drag Rescue Device เป็นอุปกรณ์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในการช่วยเหลือพนักงานดับเพลิงในกรณีที่เกิดการหมดสติ ไม่สามารถช่วยเหลื

อ่านเพิ่มเติม »

มีการเปลี่ยนแปลงอะไรใน มาตรฐาน NFPA 1981/1982 :2018

อย่างที่ทราบกันสำหรับ มาตรฐาน NFPA 1981/1982 ฉบับปีล่าสุด 2018 ที่ถือได้ว่าเข้มงวดและมีการปรับปรุงมาตรฐานทุกๆ 5 ปี โดยในแวดวงของผู้พัฒนา

อ่านเพิ่มเติม »

เหตุผลที่ควรเลือกใช้ ชุดดับเพลิง ที่ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานNFPA 1971

ในปัจจุบันข้อมูลเกี่ยวกับ ชุดดับเพลิง ในท้องตลาดมีมากมาย ทั้งที่ถูกต้องและไม่ถูกต้อง ทำให้ผู้ใช้งานเกิดความสับสนในการเลือกใช้งานเป็นอย่างมาก

อ่านเพิ่มเติม »