plus minus sports betting
  • Home
  • อุปกรณ์ล็อคนิรภัย (Lockout-Tagout)

อุปกรณ์ล็อคนิรภัย (Lockout-Tagout)

อุปกรณ์ Lockout-Tagout (LOTO)

ารปฏิบัติงานกับเครื่องจักร/อุปกรณ์หรือแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้าที่หยุดการทำงานนั้นจำเป็นต้องมั่นใจว่าเครื่องจักร/อุปกรณ์หรือแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้าดังกล่าวไม่มีโอกาส

อ่านเพิ่มเติม »